PROVINCIE ANTWERPEN over COLOR NAVIGATOR

Architecte VALERIA PRAAT OVER Hun SAMENWERKING MET COLOR NAVIGATOR

 

Valeria, wat is precies je rol bij de Provincie Antwerpen?

Ik ben architect bij het Team Ontwerpen, dat bij het Departement Logistiek hoort. Ik werkte mee aan het ontwerp van het nieuwe Centrum Sport Vlaanderen Brasschaat.

Sportcentrum Sport Vlaanderen BrasschaatWat hield jullie opdracht voor Sportcentrum Sport Vlaanderen Brasschaat precies in? Wat was de doelstelling?

Een deel van de bestaande gebouwen was verouderd en voldeed niet meer aan de huidige energienormen. Om die reden moesten de de cafetaria, kleedkamers, doucheruimtes, wc’s,... vervangen worden. Het was een heel ambitieus project. Enerzijds moest het gebouw toegankelijk en inclusief zijn, wat betekent dat iedereen welkom is, ook mensen in een rolstoel, slechtzienden, blinden en doven. Anderzijds moest het gebouw de hoogste duurzame eisen halen.

Hoe heeft Color Navigator zijn steentje aan het project kunnen bijdragen?

In dit project was een specifieke doelgroep inbegrepen, namelijk slechtzienden. Dat was één van de redenen waarom wij Color Navigator hebben gecontacteerd. Voor deze mensen is het contrast van kleuren op de juiste grijsschaal van groot belang. Met de expertise van Color Navigator hebben wij niet alleen een kleurencombinatie kunnen vinden, die goed werkt voor onze doelgroep, maar ook een mooi esthetisch resultaat geeft.

Sportcentrum Sport Vlaanderen Brasschaat

Welke kleuren hebben jullie specifiek voor het project gekozen?

Aangezien blauw de kleur is van het Centrum, hebben we doorheen het hele gebouw voor een energetisch blauw gekozen. In de kleedkamers selecteerden we de kleuren in functie van het daglicht. Aan de kant waar er daglicht is, hebben we een groene kleur toegepast. Aan de kant waar er geen daglicht binnenkomt, hebben we voor geel gekozen. 

De oorspronkelijke kleuren die ik gekozen had, bleken minder energetisch te zijn. Door met Color Navigator samen te werken heb ik ontdekt hoe mensen psychologisch met kleuren omgaan. Vooral voor een doelgroep van G-sporters is dit extra belangrijk.

Hoe zien jullie de samenwerking met Color Navigator in de toekomst?

Door met Color Navigator te werken ging er een onbekende wereld van kleurexpertise open voor mij. Dit systeem vult heel goed de beperkte kennis aan, die wij als architecten over kleur hebben. Het is een systeem waarbij de kleurencombinaties niet meer op buikgevoel gebaseerd zijn, maar op een professionele manier gefundeerd zijn. Ik vond jullie advies een grote meerwaarde voor dit project!

Testimonial Provincie Antwerpen
 
Ontdek meer testimonials
 
Alle beelden © Color Navigator.
Beeld header © G-sport Vlaanderen.